.
 
 
 

 

  หน้าหลัก    คณะผู้บริหารและคณะครู 
คณะผู้บริหารและคณะครู
 


นางจรรยา เสาร์คำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครู ชำนาญการพิเศษ


นายชัชวาล นันทอาภา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ครู ชำนาญการ


นายมานิตย์ ขอทะเสน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ครู ชำนาญการพิเศษ


นางทิพากร ชัยวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายถวัลย์ อำนวยพรเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาย อินต๊ะยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนัยนา สังขกรม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางธัญลักษณ์ ปันใจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ


นายไพทูรย์ จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการ


นางอนันญา ริดเดิล
พนักงานราชการ


นายจักริน ช่างสกล
ครู อัตราจ้าง


นางบุษณีย์ สิงหะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายอุทัย วรรณโวหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวโสภิต สิทธิจู
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก
ครูอัตราจ้าง


นางจิตราพร ชัยมณี
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ


นางทิตยา อินแสง
ครูธุรการ


นางสาวชฎามาศ อูปทอง
ครูอัตราจ้างวิกฤต


นางสาวอรทัย อวดกล้า
พนักงานราชการ
 
 
ผู้อำนวยการ ใจชาย ปัณนะพงษ์
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 23.20.165.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,292
 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Tel : 054281382
Email : kws@kwsch.ac.th