.
 
 
 

 

  หน้าหลัก    คณะผู้บริหารและคณะครู 
คณะผู้บริหารและคณะครู
 


นายชัยวุฒิ คมประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ครู ชำนาญการพิเศษ


นางจรรยา เสาร์คำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครู ชำนาญการพิเศษ


นายชัชวาล นันทอาภา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ครู ชำนาญการ


นายมานิตย์ ขอทะเสน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ครู ชำนาญการพิเศษ


นางทิพากร ชัยวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายถวัลย์ อำนวยพรเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาย อินต๊ะยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนัยนา สังขกรม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางบุษณีย์ สิงหะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายอุทัย วรรณโวหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวชฎาวรรณ รัตนาวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ


นางสาวโสภิต สิทธิจู
ครู ชำนาญการ


นางธัญลักษณ์ ปันใจ
ครู ชำนาญการ


นายไพทูรย์ จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการ


นางอนันญา ริดเดิล
พนักงานราชการ


นายจักริน ช่างสกล
ครู อัตราจ้าง


นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก
ครู อัตราจ้าง


นางจิตราพร ชัยมณี
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ


นางทิตยา อินแสง
ครูธุรการ


นางสาวชฎามาศ อูปทอง
ครูอัตราจ้างวิกฤต


นางสาวอรทัย อวดกล้า
พนักงานราชการ
 
 
ผู้อำนวยการ ใจชาย ปัณนะพงษ์
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.201.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 40,006
 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Tel : 054281382
Email : kws@kwsch.ac.th