.
 
 
 

 

  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 


นายมานิตย์ ขอทะเสน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายไพทูรฑ์ จันทร์สว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา


นายมานิตย์ ขอทะเสน
หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย


นายมานิตย์ ขอทะเสน
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ
 
 
ผู้อำนวยการ ใจชาย ปัณนะพงษ์
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 23.20.165.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,288
 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Tel : 054281382
Email : kws@kwsch.ac.th