.
 
 
 

 

 
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 9 เมษายน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.188.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,732
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
ประวัติโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เดิมตั้งอยู่ที่บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ในเนื้อที่ ๘๐ ไร่ โดยการริเริ่มของราษฎรตำบลไหล่หิน และตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว พื้นคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง และทำการเปิดสอนครั้งแรกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ โดยมีนายสถาพร สุติน ข้าราชการครูโรงเรียนไหล่หินในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ (วันสถาปนาโรงเรียน)

          เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมนั้น อยู่ไกลจากชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกและยากต่อการขยายชั้นเรียนอาคารเรียน และพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียนในอนาคต ตามที่ ดร. ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา
          ในขณะนั้น ได้ให้ข้อเสนอในครั้งที่มาตรวจราชการและมาเยี่ยมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม๒๕๑๕ ทางคณะกรรมการจึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่คือบริเวณหลังวัดท่าผา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ในพื้นที่ จำนวน ๑๖๙ ไร่เศษ อันเป็นที่ดินที่ได้บริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้ทางราชการและได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ปรับพื้นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ พร้อมกันนี้กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายแพง สระพินครบุรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้องฉัตรวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

          ในระหว่างปี พ.. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ได้ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องพลานามัย ห้องโสตทัศนศึกษา และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน ๑,๙๑๕,๐๐๐ บาทเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยการซ่อมส่วนที่ชำรุดท่าสีอาคารเรียนทั้ง ๓ อาคาร ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยบ้าน ๖ หลัง ได้แก่ บ้านปุ๋ยชีวภาพ บ้านต้นไม้บ้านนักประดิษฐ์ บ้านกระดาษรีไซเคิล บ้านธนาคารขยะ และบ้านพืชผักสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเกาะคาซึ่งได้รับการประกาศเป็น ศูนย์ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนรับการประเมินจากสำนักรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายนอก ผลการประเมิน โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านการประเมินทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

 

 

 
 
 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Tel : 054281382
Email : kws@kwsch.ac.th