หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

งานปัจฉิมนิเทศ​นักเรียนและอำลาสถาบัน ของนักเรียน ชั้นม.3และม.6  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  

 


 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. โดยมีนายใจชาย ปัณนะพงษ์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอเกาะคา และการแข่งขันกีฬา"เกาะคาวิทยาคมคัพ" ประเภทกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล

 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Big C Young Master Chep 2019 การประกวดแข่งขันทำอาหาร ภายใต้หัวข้อ "อีกก้าวของอาหารเหนือ ประจำปี 2562" ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาลำปาง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

 กิจกรรมวิถีพุทธ ประจำวันศุกร ์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  การสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดงานวันคริสมาสต์ ,วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การแลกของขัวญปีใหม่ การจัดซุ้มอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ของกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดยมี สจ.พิเชษฐ์ ทินอยู่ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา เป็นประธาน คุณลุงชุมพล จิตสะอาด ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนมาร่วมพิธี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้การต้อนรับ


 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ท่านเป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย กองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายใจชาย ปัณนะพงษ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.00 น.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยนายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณครูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมโดยนายสุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เดินทางมาส่งคุณครูปัทมพรรณ ริ้วเจริญ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนางสาวนงนุช ติ๊บเมืองพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เข้าประกวดร้องเพลงจีน ประเภทเดี่ยว ตามโครงการเปิดบ้านครูจีนครั้งที่ 3 第三届 “汉教之家” จัดโดยคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อันดับที่ 2 ฝึกสอนโดยคุณครูสุริพร ทาจี ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมจัดการอบรมนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น.

นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และคณะ นำ น.ส.นงนุช ติ๊บเมืองพรม น.ร.ชั้น ม. 4 ร.ร.เกาะคาวิทยาคม เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมหิดล-วันแม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน จังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน"สหกรณ์นักเรียน" ประจำปี2561"  


 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดเข้าค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชน

 โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธ ศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี  ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต

“เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอน

 ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ วัดสันตินิคม สันป่าสัก 

 เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดย พระมหานพดล สุวณฺณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต วันที่ 23 ก.พ.2561 เวลา 9.00- 11.00 น. ณ หอประชุมอินทนิล


 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยท่าน สจ.มิตร ธรรมวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

 

 ทุกเช้าวันศุกร์ นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ


 


 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ  และทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี   ระหว่าง วันที่ 23-26 พ.ย.2560 

 


 

 ท่าน สจ. มิตร  ธรรมวงศ์   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คนใหม่ 

 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง "เด็กลำปางก้าวไกล สู่Thailand4.0"  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯนำนักเรียนประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560” ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันตอบคำถามวันวิทย์พิชิตสอยดาว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ญ.รัชนก แสนถานะ และ ด.ญ.ชนม์นิภา มหาวัน

  นายใจชาย  ปัณนะพงษ์  นำคณะครู นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา    ณ หอประชุม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


 ชุดปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชน มณฑลทหารบกที่32 ลำปาง ร่วมอบรมนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกความรักชาติ ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เมื่อเวลา 9.00 – 11.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมี ผู้อำนวยการใจชาย ปัณนะพงษ์ ได้กล่าวต้อนรับ และสนับสนุนการอบรม โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้ามาเยี่ยมชม

   วันอังคารที่ 8 สิงหาคม2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรม
1.การแข่งขันจรวดขวดน้ำที่สนามฟุตบอล
2.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์-อาเซียน
ที่ อาคาร 1

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเข้าร่วมเดินขบวนพิธีแห่รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชเมธาจารย์ ครบรอบมรณภาพละสังขาร 1ปี  วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

 นายใจชาย  ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ.หอประชุมร่มไทรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


 นายกเพ็ญภัค   รัตนคำฟู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ้ดอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมปฏิบัติการลดโลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคาเป็นประธาน

 

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะคา

  

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2560   ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปางร่วมงานการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากที่ว่าการอำเภอเกาะคา ถึง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา


 วันสถาปนาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม วันที่ 23 มิถุนายน 2560 

 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัย l โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง [30-12-59]

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดทำ กิจกรรม TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม #TSCGREENCHALLENGE โดยกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปรับพื้นที่ในโรงเรียนโดยการปลูกหญ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นกิจกรรมระยะยาวทำเป็นสวนหย่อม ที่พักอาศัยในยามว่างของนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 


ติดตามเราบน Facebook
 

ข่าวการศึกษา
 

ไหว้ครู 60
 

 


2