หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพิเชษฐ์   ทินอยู่ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา  ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้กล่าวต้อนรับ  นายเสน่ห์  สายต่างใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมคนใหม่

 

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบ   โรงเรียนจะจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับ

 ผลการเรียนของนักเรียน ใบ ปพ6 (สมุดพก) ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562    และจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. คณะครู บุคลากร     ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้ จัด พิธีการแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูมานิตย์ ขอทะเสน คุณครูโสภิต สิทธิจู และคุณครูนัยนา สังขกรม  โดยมีพิธีบายศรี    สู่ขัวญ ตามประเพณีล้านนา

 

  

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณขจร พีรกิจ คุณพลวัฒน์ อนันต์ภัควัต สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 24 กรกฎาคม 2562

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งคำขัวญประจำปีนี้คือ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสถาพร สุขโข นายอำเภอเกาะคา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ที่มีคุโณปการกับทางโรงเรียน ครูเก่าและศิษย์เก่าหลายรุ่น มาร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทางโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน เป็นอย่างสูง

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม2562 นายใจชาย ปัณนะพงษ์กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 6 คนคือครูเอกพงษ์ ลาภโต(ดนตรี) ครูกัลยาวดี กองมี(ภาษาจีน) ครูวรวรรณ์ ขันปิงปุ๊ด (คณิตศาสตร์)และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ น.ส.มินตรา ถาวรรณา น.ส.แสงเดือน วนาเจริญศิริ น.ส. จิรภิญญา จอมดวง

 

 

 

งานปัจฉิมนิเทศ​นักเรียนและอำลาสถาบัน ของนักเรียน ชั้นม.3และม.6  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  

 


 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. โดยมีนายใจชาย ปัณนะพงษ์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอเกาะคา และการแข่งขันกีฬา"เกาะคาวิทยาคมคัพ" ประเภทกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล

 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Big C Young Master Chep 2019 การประกวดแข่งขันทำอาหาร ภายใต้หัวข้อ "อีกก้าวของอาหารเหนือ ประจำปี 2562" ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาลำปาง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

 กิจกรรมวิถีพุทธ ประจำวันศุกร ์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  การสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดงานวันคริสมาสต์ ,วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การแลกของขัวญปีใหม่ การจัดซุ้มอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ของกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดยมี สจ.พิเชษฐ์ ทินอยู่ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา เป็นประธาน คุณลุงชุมพล จิตสะอาด ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนมาร่วมพิธี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้การต้อนรับ


 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ท่านเป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย กองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายใจชาย ปัณนะพงษ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.00 น.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยนายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณครูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมโดยนายสุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เดินทางมาส่งคุณครูปัทมพรรณ ริ้วเจริญ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนางสาวนงนุช ติ๊บเมืองพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เข้าประกวดร้องเพลงจีน ประเภทเดี่ยว ตามโครงการเปิดบ้านครูจีนครั้งที่ 3 第三届 “汉教之家” จัดโดยคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อันดับที่ 2 ฝึกสอนโดยคุณครูสุริพร ทาจี ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมจัดการอบรมนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น.

นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และคณะ นำ น.ส.นงนุช ติ๊บเมืองพรม น.ร.ชั้น ม. 4 ร.ร.เกาะคาวิทยาคม เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมหิดล-วันแม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน จังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน"สหกรณ์นักเรียน" ประจำปี2561"  


 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดเข้าค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชน

 โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธ ศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี  ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต

“เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอน

 ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ วัดสันตินิคม สันป่าสัก 

 เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดย พระมหานพดล สุวณฺณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต วันที่ 23 ก.พ.2561 เวลา 9.00- 11.00 น. ณ หอประชุมอินทนิล


 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยท่าน สจ.มิตร ธรรมวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

 

 ทุกเช้าวันศุกร์ นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ


 


 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ  และทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี   ระหว่าง วันที่ 23-26 พ.ย.2560 

 


 

 ท่าน สจ. มิตร  ธรรมวงศ์   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คนใหม่ 

 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง "เด็กลำปางก้าวไกล สู่Thailand4.0"  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯนำนักเรียนประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560” ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันตอบคำถามวันวิทย์พิชิตสอยดาว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ญ.รัชนก แสนถานะ และ ด.ญ.ชนม์นิภา มหาวัน

  นายใจชาย  ปัณนะพงษ์  นำคณะครู นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา    ณ หอประชุม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


 ชุดปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชน มณฑลทหารบกที่32 ลำปาง ร่วมอบรมนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกความรักชาติ ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เมื่อเวลา 9.00 – 11.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมี ผู้อำนวยการใจชาย ปัณนะพงษ์ ได้กล่าวต้อนรับ และสนับสนุนการอบรม โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้ามาเยี่ยมชม

   วันอังคารที่ 8 สิงหาคม2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรม
1.การแข่งขันจรวดขวดน้ำที่สนามฟุตบอล
2.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์-อาเซียน
ที่ อาคาร 1

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเข้าร่วมเดินขบวนพิธีแห่รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชเมธาจารย์ ครบรอบมรณภาพละสังขาร 1ปี  วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

 นายใจชาย  ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ.หอประชุมร่มไทรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


 นายกเพ็ญภัค   รัตนคำฟู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ้ดอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมปฏิบัติการลดโลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคาเป็นประธาน

 

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะคา

  

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2560   ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปางร่วมงานการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากที่ว่าการอำเภอเกาะคา ถึง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา


 วันสถาปนาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม วันที่ 23 มิถุนายน 2560 

 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัย l โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง [30-12-59]

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดทำ กิจกรรม TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม #TSCGREENCHALLENGE โดยกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปรับพื้นที่ในโรงเรียนโดยการปลูกหญ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นกิจกรรมระยะยาวทำเป็นสวนหย่อม ที่พักอาศัยในยามว่างของนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 


ติดตามเราบน Facebook
 

ข่าวการศึกษา
 

ไหว้ครู 60
 

 


2