หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยท่าน สจ.มิตร ธรรมวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

 

 ทุกเช้าวันศุกร์ นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ


 


 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ  และทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี   ระหว่าง วันที่ 23-26 พ.ย.2560 

 


 

 ท่าน สจ. มิตร  ธรรมวงศ์   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คนใหม่ 

 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง "เด็กลำปางก้าวไกล สู่Thailand4.0"  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯนำนักเรียนประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560” ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันตอบคำถามวันวิทย์พิชิตสอยดาว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ญ.รัชนก แสนถานะ และ ด.ญ.ชนม์นิภา มหาวัน

  นายใจชาย  ปัณนะพงษ์  นำคณะครู นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา    ณ หอประชุม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


 ชุดปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชน มณฑลทหารบกที่32 ลำปาง ร่วมอบรมนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกความรักชาติ ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เมื่อเวลา 9.00 – 11.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมี ผู้อำนวยการใจชาย ปัณนะพงษ์ ได้กล่าวต้อนรับ และสนับสนุนการอบรม โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้ามาเยี่ยมชม

   วันอังคารที่ 8 สิงหาคม2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรม
1.การแข่งขันจรวดขวดน้ำที่สนามฟุตบอล
2.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์-อาเซียน
ที่ อาคาร 1

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเข้าร่วมเดินขบวนพิธีแห่รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชเมธาจารย์ ครบรอบมรณภาพละสังขาร 1ปี  วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

 นายใจชาย  ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ.หอประชุมร่มไทรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


 นายกเพ็ญภัค   รัตนคำฟู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา

 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ้ดอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมปฏิบัติการลดโลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคาเป็นประธาน

 

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะคา

  

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2560   ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปางร่วมงานการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากที่ว่าการอำเภอเกาะคา ถึง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา


 วันสถาปนาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม วันที่ 23 มิถุนายน 2560 

 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัย l โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง [30-12-59]

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดทำ กิจกรรม TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม #TSCGREENCHALLENGE โดยกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปรับพื้นที่ในโรงเรียนโดยการปลูกหญ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นกิจกรรมระยะยาวทำเป็นสวนหย่อม ที่พักอาศัยในยามว่างของนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 


ติดตามเราบน Facebook
 

ข่าวการศึกษา
 

ไหว้ครู 60
 

 


2